RAPORLAR :

AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM EKOSİSTEMİ

FİRMA BİLGİ FORMU : https://forms.gle/RrbwKTqA3yCmYiDT8

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Ekosistemini yeniden yapılandırma çalışmalarımız çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine teslim etmek üzere Açık Kaynak Kodlu Yazılım geliştiren, üreten, hizmet sunan, projesi olan şirketlerimiz için bir bilgi formu hazırladık. Kayıtlar devam ediyor. Şirketlerimizi AKKY Bilgi Formunu doldurmaya davet ediyoruz.

tobb yazilim meclisi logo

TOBB TÜRKİYE YAZILIM MECLİSİ 2024-1. DÖNEM TOPLANTISINDAN RESİMLER

6 Eylül 2023 Yazılım Meclisi 2. Dönem Toplantısı - TOBB Merkez Ankara

TOBB TÜRKİYE YAZILIM MECLİSİ HAKKINDA


TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) TURKISH SOFTWARE COUNCIL

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi, 2005 yılında kanunla kurulan sektör meclislerinden biridir. (İlk kurulduğundaki adı Bilgisayar Yazılımı Meclisi olup daha sonra Türkiye Yazılım Meclisi olarak değiştirilmiştir.)  (*)
25.02.2021 tarihinde yapılan seçimli toplantıda Meclis Üyelerimizin tercihleri doğrultusunda oy çokluğuyla TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanlığına Ertan BARUT seçilmiş olup, Başkan Yardımcılığını da Murat Hüseyin CANDAN yürütmektedir. 
Yeni dönemle birlikte Yazılım Meclisinin üye yapısı da yenilenmiş ve yeni birçok Yazılım Firması Meclise katılmış bulunmaktadır.

Yazılım Meclisimizde 32 adet Firma ve 8 adet Sivil Toplum Kuruluşu olmak üzere toplamda 40 üyemiz bulunmakta, ayrıca Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK, BTK, TSE, TPE ve bir çok kamu kurum temsilcileri de yer almaktadırlar.

TOBB TÜRKİYE YAZILIM MECLİSİ olarak Hedeflerimiz ; Ülkemiz Kalkınma ve Büyüme Hedefleri doğrultusunda, Yerli ve Milli Yazılım Endüstrimizin ; ülke içi gelişimi, büyümesi, standartlarının yükseltilmesi, nitelikli işgücü eğitimi, yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması, sektörün ihracata yönlendirilmesi, yurtdışına açılması ve ihracatının artırılmasıdır.

Misyonumuz; istişari nitelikte olmak üzere, sektörel sorunları inceleyerek tespit etmek, TOBB ve ilgili makamlarla istişareler, müzakereler yoluyla sektörel gelişmeyi teşvik edici görüş ve değerlendirmeler yaparak sektörün gelişimi ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve sunmaktır.

Amacımız ; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesinde Sektörel gelişmeyi teşvik etmek, TOBB adına sektörü temsil etmek, Sektörümüzde ortak görüşleri oluşturmak, Özel sektör ile yetkili kurumlar arasında bir temas noktası olmak, Kamu, özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine imkan sağlamaktır.

Faaliyetlerimiz ; Bilişim ve Yazılım Sektörüne ilişkin sorunları, çözüm önerilerini tespit etmek, sektör raporları hazırlamak, geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak ve sektörel politika ve stratejileri oluşturmak, sektörel gelişmeyi teşvik etmek üzere sempozyum, panel, kongre ve benzeri etkinlikler düzenlemek, sektörün uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayabilmeleri için gerekli teknik ve bilgi alt yapısı ile ilgili çalışmaları hazırlamak, sektör ile ilgili görüş oluşturmak, kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat değişiklikleri hakkında görüş oluşturulması veya ilgili mevzuatın değiştirilmesi hususunda çalışmalar yapmaktır.

TOBB Türkiye Yazılım Meclis Başkanları
- Ertan Barut - 2021 - ..
- Melek Bar Elmas - 2015 - 2021
- Mehmet Akyelli - 2006 - 2010, 2010 - 2015


MECLİS BAŞKANI ERTAN BARUT SOSYAL MEDYA

LINKEDIN : Ertan Barut Linkedin Hesabı
TWITTER/X.COM : Ertan Barut Twitter/X.com Hesabı

YAZILIM MECLİSİ SOSYAL MEDYA SAYFALARI :

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/tobbyazilim/

Twitter : https://twitter.com/tobbyazilim

Instagram : https://instagram.com/tobbyazilimmeclisi

Facebook : https://www.facebook.com/tobbyazilim

EKOSİSTEM Mail Grubumuza Katılın : https://groups.google.com/a/tobbyazilim.org/g/ekosistem

Web Sitemiz : https://tobbyazilim.org (hazırlık aşamasındadır)

Yazılım Meclisimiz Faaliyet Haberleri : Türkiye Sektör Meclisleri sayfasına gidip, sağ tarafta arama kutusuna Yazılım Meclisi yazıp ARA butonuna tıkladığınızda tüm Yazılım Meclisi haberlerine ulaşabilirsiniz. 


İLETİŞİM :

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanlığı 

Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü

Tel: 0 312 218 24 95

Fax: 0 312 218 24 84

Adres: Dumlupınar Bul. No:252 (TOBB İkiz Kuleler) Çankaya / Ankara

Web Sitesi : https://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Sayfalar/AnaSayfa.php


TOBB TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİ HAKKINDA

tobb yazilim meclisi logo(*) Sektör Meclisleri Kanunu : 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 57’nci maddesine dayanılarak hazırlanan 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” uyarınca Birliğimiz şemsiyesi altında Türkiye Sektör Meclisleri oluşturulmuştur.

Temmuz 2006’dan beri faaliyete bulunan ve çalışmalarına artan bir ivme ile devam eden Meclislerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörde faaliyet gösteren işadamlarımızın kurduğu dernek ya da kuruluşları ve firmaları bünyesinde barındıran önemli bir buluşma noktasıdır.

Meclislerimiz, ekonomik sektörlerimizin tüm boyutlarıyla mercek altına alınacağı, sektörel yol haritalarının çizileceği ve düzenleyici etki analizlerinin işletilmesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile müzakere sürecine önemli katkılar sağlayabilecek yapılar olarak tasarlanmışlardır.

Gerek kapsadığı sektörlerin çeşitliliği ve gerekse amaç ve niteliği bakımından sektörlerimize ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan Meclislerimiz, sektörlerimizde ortak görüşlerin oluşturulmasına ve özel sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak kamu-özel sektör işbirliği ve ortaklığının geliştirilmesine imkan sağlamaktadır.

Türkiye Sektör Meclisleri, sektörün tüm ilgilileri taraflarını bünyesine alan entegre yapısıyla, yerel olduğu kadar uluslararası nitelik taşıyan sektörel bir bakış açısıyla ve bugünün yanında geleceği kuşatan strateji ve vizyonuyla, dünyadaki benzer örneklerinden daha kapsamlı hizmetler sunmaya yönelmiş bir yapı; sektörümüze ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan önemli bir oluşumdur.

Türkiye Sektör Meclisleri en üst düzeyde TOBB temsiliyeti ile faaliyet gösterdikleri sektörlerine yönelik sorunlara çözüm geliştirme, istişarelerde bulunma ve yasal mevzuat çalışmalarına katkı vermek üzere faaliyet göstermektedirler.

Sektörden seçilmiş seçkin firmaların ve sivil toplum kuruluşlarının üye olarak yer aldıkları önemli yapılardır.

Sektör Meclisleri Kuruluş Yönetmeliği :
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=7441&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5
Sektör Meclisleri Listesi :
https://tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Sayfalar/SektorMeclisleriListesi.php